CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Gyrwyr newydd

Os byddwch yn cael eich dal yn goryrru ddwywaith o fewn eich dwy flynedd cyntaf yn gyrru, byddwch wedi derbyn chwe phwynt a bydd eich trwydded yn cael ei dirymu.

Bydd unrhyw bwyntiau cosb ar eich trwydded dros dro nad ydynt wedi dod i ben yn cael eu trosglwyddo i’ch trwyddedl lawn pan fyddwch yn pasio eich prawf. Fodd bynnag, bydd eich trwydded yn dal i gael ei dirymu os byddwch yn derbyn pwyntiau cosb pellach fydd yn golygu fod gennych gyfanswm o 6 neu ragor o fewn 2 flynedd i basio eich prawf gyrru.

Os bydd eich trwydded yn cael ei dirymu o fewn 2 flynedd, bydd rhaid i chi wneud cais a thalu am drwydded dros dro newydd a phasio’r rhannau theori ac ymarferol o’r prawf gyrru neu’r prawf reidio eto i gael trwydded lawn.

Os byddwch yn anwybyddu’r pwyntiau ac yn parhau i yrru, mae hynny’n drosedd sydd ag uchafswm cost o £1,000.