CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Gyrwyr Ifanc

Cafodd gwefan Deadly Mates ei lansio ddiwedd 2006 i fynd i’r afael â’r nifer uchel o farwolaethau ymhlith pobl ifanc ar ffyrdd Cymru. Mae canran y gyrwyr ifanc sy’n cael damweiniau ffordd yn uwch nag unrhyw grŵp arall – mae dros 1,000 o bobl ifanc yn marw bob blwyddyn mewn damweiniau ffordd.

Mae ymgyrch Deadly Mates yn seiliedig ar syniad syml dros ben – mae gan bawb ffrindiau ac mae gan bawb ddyheadau. Mae’r ymgyrch yn cyflwyo grŵp o ffrindiau, pob un ohonynt â chynlluniau ar gyfer y dyfodol, ac yn awgrymu os bydd un o’r ffrindiau’n gyrru’n rhy gyflym, y gall ddileu dyfodol ei ffrindiau mewn eiliadau. Mae gan bob un ohonom ffrindiau sy’n ein dychryn braidd wrth yrru – pam ddylech chi farw wrth eu hochor?

Mae http://www.deadlymates.com/cy/index.html yn diffinio Ffrindiau Peryg Bywyd, gan annog pobl ifanc i wneud rhywbeth amdanyn nhw drwy fod yn ddigon dewr i ofyn i’r gyrrwr arafu.

Y prif grŵp targed ar gyfer yr ymgyrch hwn yw rhai 16 – 24 mlwydd oed ac mae’r wefan wedi’i anelu at yrwyr a rhai nad ydyn nhw’n gyrru. Gobeithiwn y bydd yr ymgyrch Ffrindiau Peryg Bywyd yn ennyn diddordeb gyrwyr ifanc a’u cyfoedion ac yn eu hannog i ystyried canlyniadau gwirioneddol goryrru.

Tudalennau Cysylltiedig