CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Beicwyr Modur

Mae beicio modur yn ffurf o gludiant sy’n dod yn fwyfwy poblogaidd. Ond mae beicwyr modur hefyd yn un o’r grwpiau mwyaf agored i niwed o ddefnyddwyr y ffordd.

 

Mae reidio beic modur yn galw am sgil a synnwyr cyffredin. Dyma’r rhesymau pam mae nifer ohonom yn reidio beiciau. Mae’r defnydd llwyddiannus o’r galluoedd hyn yn gwneud i ni deimlo’n dda ac rydym yn awyddus i fod y gorau.

 

Mae beicio modur yn sgil ar gyfer bywyd ac mae angen ymarfer, perffeithio a datblygu unrhyw sgil. Os nad ydych wedi bod ar y beic am sbel ewch yn ôl i’w reidio yn raddol a meddyliwch am gael hyfforddiant gloywi.

 

Ar ôl i chi gael reid da a diogel, meddyliwch yn ôl dros y sgiliau a’r wybodaeth a’i wnaeth yn dda. Lle nad oedd y reid cystal, neu lle bu bron i chi gael damwain, oedd materion eraill wedi amharu arnoch? Pethau fel pwysau gan grŵp, diffyg ymarfer, bod wedi blino, rhywbeth yn tynnu eich sylw, teimlo dicter neu dan straen?

 

Pam nad edrychwch ar yr ymgyrch Cymru ar y Beic sydd wedi ei ysgrifennu gan feicwyr proffesiynol ar gyfer beicwyr. Mae’n dangos teithiau gwych o amgylch Cymru, ac yn bwysicach mae’n dangos i chi sut i baratoi ar gyfer eich taith.

 

Tudalennau Cysylltiedig