CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Defnyddwyr Y Ffordd

Wrth i GanBwyll geisio lleihau nifer y bobl a leddir neu a anafir yn ddifrifol drwy orfodaeth ac addysg, mae'n bwysig ein bod yn nodi ac yn deall pwy yw’r bobl sydd mewn mwyaf o berygl oherwydd gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd er mwyn gallu defnyddio ein hadnoddau yn y modd mwyaf effeithiol.

 

Mae GanBwyll yn canolbwyntio ar y grwpiau agored i niwed canlynol sy'n dangos yr angen am addysg.

  • Gyrwyr Ifanc a'u teithwyr
  • Gyrwyr Proffesiynol
  • Beicwyr Modur
  • Marchogion
  • Cerddwyr

Tudalennau Cysylltiedig