CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Defnyddwyr eraill y ffordd

Byddwch yn ymwybodol:

Wrth gario teithwyr

  • Gwnewch yn siŵr fod pawb wedi cau eu gwregys cyn cychwyn y cerbyd.
  • Dywedwch wrthynt am dawelu os ydynt yn swnllyd ac yn tynnu eich sylw.
  • Ffocyswch ar gyrraedd mewn un darn, yn hytrach na cheisio gwneud argraff drwy gornelu ar gyflymder uchel, goddiweddyd ac ati.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn ffocysu ac yn effro ar gyfer y daith.
  • Cadwch o fewn y cyfyngiadau cyflymder.
  • Peidiwch â gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.
  • Gwiriwch fod pob teithiwr yn gwisgo gwregys.

Beicwyr

  • Gwyliwch am feicwyr, yn enwedig wrth droi – gwnewch gyswllt llygaid os yn bosibl i ddangos eich bod wedi eu gweld.
  • Defnyddiwch eich cyfeirwyr – rhowch signal er mwyn i feicwyr allu arafu.
  • Rhowch le i feicwyr – os nad oes digon o le i basio, arhoswch yn ôl.
  • Cofiwch wirio am feicwyr wrth i chi agor drws y car.
  • Peidiwch â gyrru dros linellau stopio blaen – mae’r rhain yn caniatáu i feicwyr fynd ar y blaen a chynyddu pa mor weladwy ydynt.

Cerbydau araf

  • Byddwch yn ymwybodol o gerbydau araf ar y ffyrdd wrth i chi yrru.