CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Cerbydau Brys

Gall atal cerbydau brys ar y ffordd beri marwolaethau.

Nid yw'n anarferol i gerbydau brys ymddangos yn gyflym y tu ôl i chi wrth i chi yrru.

Fodd bynnag, mae'n bwysig nad ydych yn cynhyrfu ac yn cofio'r canlynol:

  • Rhowch arwydd a symudwch i'r ochr os yw'n ddiogel - byddwch yn ymwybodol o gerddwyr neu feicwyr.
  • Ceisiwch adael cymaint o le â phosib i gerbydau brys fynd heibio'n ddiogel.
  • Cofiwch efallai y bydd cerbydau eraill yn dilyn, felly cymerwch eich amser cyn dechrau gyrru eto.
Beth am wylio fideo byr a gynhyrchwyd gan GEM Motoring Assist ar ran y gwasanaethau brys a elwir Golau Glas Ymwybodol