CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Y Wasg a'r Cyfryngau

Am ymholiadau gan y cyfryngau, ffoniwch y Tîm Marchnata a Chyfathrebu ar 01792 637769 neu e-bostiwch: gosafepress@swansea.gov.uk

Dim ond defnyddwyr sydd wedi cael caniatâd ymlaen llaw gaiff ddefnyddio delweddau cyfryngau GanBwyll, gan gynnwys logo GanBwyll.  I ofyn am ganiatâd i ddefnyddio'r logo, defnyddiwch y ffurflen ganlynol:

Gwasanaeth Allan o Oriau

Os ydych yn aelod o'r cyfryngau ac yr hoffech gysylltu â'r tîm Cyfathrebu GanBwyll tu allan i oriau gwaith , ffoniwch 07944 856698 ( Newyddiadurwyr yn unig ) neu e-bostiwch : gosafepress@swansea.gov.uk

Tudalennau Cysylltiedig