CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Ymholiadau Cyffredinol

 

Os na allwch ddod o hyd i'r wybodaeth y mae ei hangen arnoch gan ddefnyddio offer chwilio'r wefan ac rydych wedi cael cipolwg ar y cwestiynau cyffredin, defnyddiwch y ffurflen isod i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych i ni.

Sylwer bod y cyfleuster hwn ar gyfer ymholiadau cyffredinol yn unig, ni allwn ateb cwestiynau ynghylch tramgwyddau honedig.

Os oes gennych ymholiad am docyn/droesedd, yna defnyddiwch yr adran"Tocynnau a Throseddau"

 

ganbwyll@abertawe.gov.uk

Gan Bwyll

Blwch Post 596

Abertawe

SA1 9HJ