CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Camerâu Diogelwch Symudol

Mae gan GanBwyll nifer o faniau a beiciau modur wedi'u marcio ledled y wlad a ddefnyddir mewn lleoliadau amrywiol i ddal pobl sy'n gyrru'n rhy gyflym ac sy'n torri rheolau eraill y ffordd fawr. I wirio'r lleoliadau gorfodi presennol, ewch i'n tudalen Chwilio am Gamera.

 

Caiff cerbydau gorfodi GanBwyll eu staffio gan staff heddlu neu swyddogion heddlu, sy'n gwylio cyflymder y cerbydau sy'n mynd heibio i'r faniau. Unwaith y byddant yn penderfynu bod y cerbyd yn goryrru, maent yn defnyddio'r cyfarpar a ddisgrifir isod er mwyn cadarnhau'r amheuaeth a'i chofnodi er mwyn parhau ag erlyniad.

 

Ccaiff pob trosedd ei recordio ar gardiau storio digidol a'u hanfon i'n  Swyddfa Docynnau Canolog i'w prosesu.

 

Gellir defnyddio Speedscope ar gerbydau hyd at 1,000 metr i ffwrdd, er bod y rhan fwyaf o'r gwaith llawer yn agosach at y cerbyd gorfodi. Cofnodir amser, dyddiad, cyflymder, pellter, côd y safle ac os yw'r cerbyd yn teithio tuag at y camera neu i ffwrdd ar y ddelwedd i'w dangos i'r gyrrwr sy'n tramgwyddo.

 

Mae gan ein holl gamerâu CMSG (Cymeradwyaeth Math y Swyddfa Gartref) ac maent yn destun graddnodi ar gyfer cywirdeb. Gellir gweld ein holl dystysgrifau graddiadau yma.

 

 

Cynnal a chadw cyfarpar

Unedau dan sêl yw'r systemau camerâu a chofnodi ac fe'u cynhelir a'u cadw gan y gwneuthurwyr.

 

Sylwer, y rheol swyddogol yw nad yw gwiriadau calibradu yn amod derbyn Cymeradwyaeth Math y Swyddfa Gartref.

 

Mae'r cyfarpar camerâu diogelwch a ddefnyddir wedi bod trwy brofion llym gan adran wyddonol y Swyddfa Gartref ac wedi derbyn Cymeradwyaeth Math y Swyddfa Gartref. Er mwyn cael y gymeradwyaeth hon, rhaid i'r cyfarpar a ddefnyddir gael ei galibradu, ei ddefnyddio gan weithredwyr hyfforddedig a'i ddefnyddio'n unol â gofynion y gwneuthurwr. Mae'r gweithredwyr wedi'u hyfforddi i ddefnyddio'r cyfarpar yn gywir (mae tystiolaeth o weithdrefnau ar gael yn y llys) a chaiff y cyfarpar ei galibradu.