CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Tachwedd 27ain, 2020
Gyrrwr yn cael ei garcharu a'i wahardd rhag gyrru am bum mlynedd

Mae dyn a oedd wedi recordio ei hun dros Facebook tra'n goryrru a gyrru'n beryglus wedi cael ei garcharu am dros ddwy flynedd a'i wahardd rhag gyrru am bum mlynedd.

 

Clywodd Llys y Goron Abertawe ddoe (Tachwedd 26, 2020) fod Justin Dean Jones, o Panteg, Llanelli, wedi ffilmio ei hun yn gyrru ar gyflymder gormodol iawn ac yn rasio cerbydau eraill ar sawl achlysur yn ardal Llanelli gydol haf 2020.

 

Cafodd y fideos eu darganfod yn dilyn ymchwiliad, dan arweiniad PC Roger Jones o Dîm Ymholiadau GanBwyll, fel rhan o fenter Ymgyrch Snap, ar ôl i aelod o’r cyhoedd ddanfon yfideos ar Facebook i mewn.

 

Darganfuwyd tri fideo gwahanol, a ffilmiwyd rhwng Gorffennaf 2 a Gorffennaf 14, yn dangos Jones yn glir yn defnyddio ei ffôn symudol i ffilmio ei hun tra’n gyrru. Dangosodd y ffilm ei fod yn goryrru mewn Vauxhall Astra a BMW X5 mewn cyfyngiad 30mya ar Heol Glyncoed, Ffordd Llandafen a Heol Gelli yn Llanelli, ac yn cyrraedd cyflymderau o hyd at 120mya ar ffordd gyswllt yr A484 o Gasllwchwr, tra'n goddiweddyd modurwyr eraill.

 

Mewn un fideo, gwelwyd y troseddwr 30 mlwydd oed yn goddiweddyd cerbydau eraill ar groesfannau i gerddwyr yn ystod golau dydd pan oedd defnyddwyr eraill y ffordd yn bresennol ac yn agored i risg sylweddol o niwed.

 

Gellir clywed Jones, oedd yn dal y ffôn mewn un llaw wrth yrru, ar y fideos yn brolio am berfformiad y cerbyd.

 

Fel aelodau o Road Safety Support (RSS), ceisiodd GanBwyll gymorth Steve Callaghan, dadansoddwr fideo fforensig y cwmni di-elw, i archwilio'r ffilm.

 

Cynhaliodd Mr Callaghan adolygiad trylwyr o'r dystiolaeth ac roedd yn gallu cyfrifo'r union gyflymderau a oedd yn cael eu gyrru yn y digwyddiadau.

 

Cafwyd Jones yn euog o dri chyfrif o yrru'n beryglus, a cafodd ddedfryd o garchar o 25 mis a'i wahardd rhag gyrru am 62 mis.

 

Mae gorchymyn dinistrio ymddygiad gwrthgymdeithasol hefyd wedi'i roi i'r Astra a'r BMW.

 

Dywedodd Rhingyll Ian Price, Cydlynydd GanBwyll Heddlu Dyfed-Powys:

 

"Mae'r ddedfryd a roddwyd gan y Barnwr heddiw o ychydig dros ddwy flynedd yn y carchar a gwaharddiad pum mlynedd o yrru yn dangos bod record yrru Jones a'r risg uchel y mae'n ei achosi i ddefnyddwyr eraill y ffordd.

 

Mae'n neges glir bod y math hwn o ymddygiad yn annerbyniol ac yn sicrhau bod gyrrwr peryglus yn cael ei dynnu o’r gymdeithas a gobeithiwn ei fod yn rhoi digon o amser iddo fyfyrio ar ei weithredoedd yn y carchar."

 

Ychwanegodd: "Hoffem ddiolch i Road Safety Support am ein helpu yn y mater hwn a sicrhau nad yw'r unigolyn hwn yn berygl i gymdeithas mwyach dros y ddwy flynedd nesaf."

Friday, 27 November 2020