CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Mawrth 20fed, 2020
Cyrsiau Addysgu Gyrrwyr Gydol y Pandemig Coronavirus

O 9yb ar ddydd Gwener 20fed o Fawrth bydd pob cwrs addysgu gyrrwr mewn ystafell ddosbarth yn cael ei ohirio am oleiaf 12 wythnos.

 

Fodd bynnag, efallai y gallwch fynd ar gwrs hyfforddedig ar-lein. Os ydych chi eisiau gwybod a yw hyn yn berthnasol i'ch trosedd benodol, cysylltwch â'r Uned Proses Camera Diogelwch berthnasol.

 

Mae mwy o wybodaeth am gyrsiau addysg gyrwyr ar gael ar wefan NDORS: https://www.ndors.org.uk/

Friday, 20 March 2020