CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Mehefin 18fed, 2020
Sbotolau ar Safleoedd - A465

Mae gan y system camerâu cyflymder cyfartalog ar yr A465, rhwng Dowlais a Cefn-Coed-y-Cymer gyfyngiad cyflymder o 60mya.

 

Sefydlwyd y safle yn 2013, gydag arolwg cyflymder yn cael ei gynnal ar y pryd yn dangos cyflymder cyfartalog o 59mya gyda 41.7% o gerbydau yn uwch na'r terfyn a 5% o'r rheini'n teithio ar gyflymder o 75mya a throsodd.

 

Yn y blynyddoedd cyn sefydlu'r safle bu 4 marwolaeth, gyda 13 o bobl wedi cael anafiadau difrifol a bu 50 o wrthdrawiadau lle roedd 104 o bobl wedi derbyn mân anafiadau.

 

Mae'r A465 yn gefnffordd brysur ar hyd llwybr ‘Heads of the Valleys’ gyda llif traffig o 8000 i 9000 o gerbydau'r dydd ar gyfartaledd.

 

Mae'r rhan hon o'r ffordd yn cysgodi ochr ogleddol Merthyr Tudful ac fe'i defnyddir gan gerbydau masnachol o Ganolbarth Lloegr sy'n cludo i Dde Cymru ac yn cyrchu porthladdoedd fferi Iwerddon yng Ngorllewin Cymru.

 

Ers sefydlu'r system gyflymder gyfartalog mae cyflymder cymedrig y traffig wedi gostwng i 51mya gyda 4.3% o gerbydau yn uwch na'r terfyn a llai na 0.1% (1 mewn mil) yn teithio ar gyflymder o 75mya neu fwy.

 

Yn anffodus bu 2 farwolaeth arall ers sefydlu'r safle a 5 digwyddiad o anaf difrifol, tra bod lefel y digwyddiadau mân anafiadau wedi aros yn debyg yn fras. Mae'n debygol iawn y gallai rhai o'r mân anafiadau a gofnodwyd fod wedi bod yn llawer mwy difrifol pe na bai cyflymderau ar y llwybr hwn wedi'u lleihau trwy osod y system gyflymder ar gyfartaledd.

 

Sefwch Fyny Dros Arafu Lawr!

Thursday, 18 June 2020